ಲೇಖನ

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಅದ್ಭುತ!

“ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತದೆ” – ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಮಾತು! ವಿವೇಕರ...

ಕವನಗಳು

ಕವನಗಳು

ಆಫಿಮು ನನ್ನಾಕೆ

ಆಫೀಮು ನನ್ನಾಕೆ ನಗುತ್ತಲೆ ನಶೆ ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಿಗ್ ಓ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಪ್! ಮುಂಗುರುಳು ಆಕೆಯದು ಅಚ್ಚೊತ್ತುವ ಎಮ್ಮಾ! ಚುಚ್ಚು ಮಾತಲ್ಲಾಕೆ ಮಾರಿಜೂನಾ...